Αστυνομικό Τμήμα Αεροδρομίου

Το αστυνομικό τμήμα του Αερολιμένα Ν.Αγχιάλου με τις απαραίτητες οργανικές θέσεις αστυνομικών υπαλλήλων έχει στην αρμοδιότητά του:

  • Τα κρατητήρια
  • Την πραγματοποίηση μεταφορών συλληφθέντων προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας για φωτογράφιση και σήμανση
  • Την συνεχή εκπαίδευση των υπαλλήλων του με ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σοβαρών εκτάκτων περιστατικών.
  • Την ασφάλεια των χώρων εντός και εκτός του αεροδρομίου
  • Τους τακτικούς ελέγχους διαβατηρίων και αποσκευών καθώς και το τμήμα απολεσθέντων

Τηλέφωνο: 24280 77911

 

Τελωνείο Αεροδρομίου

Το Τελωνείο σε γενικές γραμμές είναι υπεύθυνο κυρίως για την επιβολή και είσπραξη δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων σε αγαθά, την περιφρούρηση της ασφάλειας της αλυσίδας προμηθειών των εμπορευμάτων, την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών στην εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση ορισμένων αγαθών και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Τηλέφωνο: 24280 76886/ Εσωτερ. 254

 

 

Polizeirevier des Flughafens

 Das Poizeirevier des Flughafens Nea Achialos mit den notwendigen festen Stellen von Polizeibeamten ist zuständig für:

-Die Arrestzelle

-Die Ausführung der Überlieferung der Verhafteten zum Polizeipräsidium Magnesias zum Fotografieren und Abstempelung

-Die ständige Ausbildung seines Personals mit Bereitschaftstraining zum sofortigen Einsatz von besonderen Notstandsfällen

Die Sicherheit innen und außer des Flughafengebiets

Die regelmäßige Pass- und Gepäckkontrolle sowie das Fundbüro

 

Tel: 2428077911

 

Zollamt des Flughafens

Das Zollamt ist im Allgemeinen zuständig hauptsächlich für die Auferlegung und den Quellenabzug von Zoll- und Steuerbelastungen auf Güter, die Gewährleistung der Sicherheit der Warenlieferungskette, die Auferlegung des Verbots und der Restriktionen in dem Import und Export sowie das Durchfuhrverbot einiger Güter, wie auch den Schutz der Gesundheit der Verbraucher.

Tel: 24280 76886/ zum internen Gebrauch: 254