ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1995-2015

 

κίνηση επιβατών εξωτερικού έως 2015

 

 

 

κινηση επιβατών εσωτερικου έως 2015